Skilaboð
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

Náttúrusvæði og þjóðgarðar

Náttúruverndarsvæði

Markmið laga um náttúruvernd er að stuðla að samskiptum manns og umhverfis þannig að hvorki spillist líf eða land né mengist sjór eða andrúmsloft. Tryggja ber eftir föngum þróun íslenskrar náttúru eftir eigin lögmálum og verndun þess sem þar er sérstætt og sögulegt. Einnig skal auðvelda umgengni og kynni þjóðarinnar af náttúru landsins og menningarminjum og stuðla að vernd og nýtingu auðlinda á grundvelli sjálfbærrar þróunar.

Sjá nánar um náttúruverndarsvæði og friðlýsingar eftir landshlutum:


Þjóðgarðar
Þjóðgarðar eru friðlýst landsvæði sem eru sérstæð um landslag, gróðurfar og dýralíf eða sögulega þýðingu þannig að ástæða er til að varðveita svæðið með náttúrufari sínu og leyfa almenningi aðgang að því eftir tilteknum reglum. Landsvæði þjóðgarða skulu vera í ríkiseign, nema sérstakar ástæður mæli með örðu og um það náist samkomulag milli umhverfisráðherra og landeigenda. Á landinu eru þrír þjóðgarðar friðlýstir skv. Náttúruverndarlögum; Skaftafell, Jökulsárgljúfur og Snæfellsjökull. Þingvellir eru í eigu ríkisins og er svæðið friðlýst með sér lögum. Svæðið er jafnan flokkað sem þjóðgarður.

Nánar um hvern þjóðgarð fyrir sig:

 

Share |
IsafoldLOGOFjallakofinn